’t Dorp tegen bouw appartementen in Frans Segersstraat: ‘Geen nood aan’

BOECHOUT – In de bocht van de Frans Segersstraat in het centrum van Boechout wil men één enkele villa vervangen door zestien appartementen met 21 ondergrondse parkeerplaatsen. Bij ’t Dorp vindt men dat niet meteen een goed idee.

Een eerdere aanvraag werd afgewezen nadat de buurtbewoners en mensen van de burgerlijst ’t Dorp een bezwaarschrift hadden ingediend. Daarop organiseerde de gemeente een infoavond waarop de architect zijn plannen mocht toelichten. Raadslid Filip Peeters (’t Dorp): ‘Daar is helaas weinig ruchtbaarheid aan gegeven. We hebben nadien nog maandenlang geprobeerd om een kopie van die presentatie vast te krijgen, om de bevolking te kunnen tonen wat men daar precies van plan is, maar daar is nooit reactie op gekomen.’

Momenteel loopt een nieuw openbaar onderzoek. Tot en met morgen zaterdag kan je een bezwaarschrift indienen en de plannen gaan inzien bij de Dienst Omgeving op het gemeentehuis. Raadslid Lode Van den Brande: ‘Verwacht daar niet veel van. De beschrijvende nota van de architect bestaat uit welgeteld één zin: ‘Dit dossier werd te gronde besproken en overlopen met de betreffende stedenbouwkundige ambtenaar.’ Teleurstellend voor een bestuur dat beweert de burger bij het beleid te willen betrekken.’

’t Dorp gaat opnieuw een bezwaarschrift indienen tegen dit bouwproject. Raadslid Ines De Keulenaer: ‘Het nieuwe plan is wat aangepast. Er zouden zestien in plaats van achttien appartementen komen – maar qua inplanting, bouwdiepte en bouwhoogte wijkt dit nog altijd ver af van wat de gemeentelijke Bouwcode toelaat. Die bouwcode geldt in principe voor alle inwoners. Er is geen enkele reden waarom men dergelijke afwijkingen voor een project van die omvang zou moeten toelaten. Er is trouwens ook geen nood aan nog meer appartementen in Boechout. Dat zeggen wij niet alleen, dat zegt de gemeente ook zelf.’

‘Door de vele grote bouwprojecten van de voorbije jaren – Midden, Zuiderdal en vele andere – is al ruimschoots voldaan aan de gevraagde doelstellingen, zelfs binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen. Om de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck te citeren: ‘Kernverdichting is zinvol, maar enkel wanneer daar nood aan is.’ Dat is hier niet het geval.’
Een dergelijk grootschalig bouwproject zal volgens ’t Dorp zorgen voor bijkomende mobiliteitsproblemen. ‘Een eengezinswoning vervangen door zestien appartementen met 21 ondergrondse parkeerplaatsen betekent een ernstige toename van het autoverkeer in de dorpskern, die nu al in de spitsuren overbelast is. Dat staat haaks op het gemeentelijke mobiliteitsbeleid dat net die zone wenst te ontlasten. Niet alleen zal het aantal auto’s dat het fietspad moet kruisen enorm toenemen, de uitrit van de ondergrondse parkeergarage ter hoogte van de bocht in de Frans Segersstraat zal zorgen voor een onoverzichtelijke en dus onveilige verkeerssituatie. Ook dat past niet in een gemeentelijk beleid dat heel erg inzet op het gebruik van de fiets en het verhogen van de verkeersveiligheid.’

‘Dit project zorgt voor een nog verder inkrimpen van de open ruimte, een verlies aan biodiversiteit en een toenemende verharding. Bovendien schept het een gevaarlijk precedent. Als men voor dit project een verregaande en ongemotiveerde afwijking van de Boechoutse bouwcode toestaat, wordt het bijna onmogelijk om gelijkaardige projecten in de Frans Segersstraat of elders in de kern in de toekomst nog tegen te houden.’ (EM/ Foto ’t Dorp)

%d bloggers liken dit: