Tijdelijke verkeersmaatregelen in Lier blijven gelden tot eind januari 2021

Naar aanleiding van de heropening van de winkels op 11 mei werkte de stad Lier een actieplan uit met maatregelen om het winkelen voor de Lierenaars en Hooiktenaars zo veilig, vlot en optimaal mogelijk te laten verlopen. De winkels mochten hun deuren terug openen onder strikte voorwaarden en een tijdelijk mobiliteitsplan zorgde ervoor dat klanten, voetgangers en fietsers op straat maximaal de afstandsregel kunnen naleven. De handelaars blijven optimaal bereikbaar.

In de zomerperiode werden de coronamaatregelen door de hogere overheid versoepeld, maar besliste het stadsbestuur om in het kader van de ‘social distance’ bepaalde tijdelijke verkeersmaatregelen te behouden zodat fietsers en voetgangers de ‘social distancing-regel’ kunnen respecteren. Deze maatregelen zijn geldig tot 31 oktober.

Gezien het feit dat zich op dit moment een tweede sterke golf van besmettingen voordoet, is het aangewezen om de genomen verkeersmaatregelen nog eens te verlengen. Het college van burgemeester en schepenen acht het daarom raadzaam om volgende verkeersmaatregelen te behouden. Deze tijdelijke politieverordening op het wegverkeer gaan in op 1 november 2020 blijft van kracht tot 31 januari 2021.

• fietsparkeren: tijdelijk extra fietsenstallingen op de as Rechtestraat – Grote Markt – Antwerpsestraat, zodat de voetpaden voldoende ruimte bieden aan voetgangers

• voetgangerszone tussen 11 en 18 uur in smalle deel van de Antwerpsestraat. Fietsers moeten stapvoets rijden en mogen de voetgangers niet hinderen, de enkelrichting blijft hier gelden. Bij grote drukte moeten fietsers afstappen.

• woonerf wijk Volmolenstraat-Kloosterstraat-Bril-Kattenstraat

De bussen van de Lijn rijden volgens hun normale dienstregeling met uitzondering van woensdagnamiddag en zaterdag. Op die momenten worden de afgesproken busomleidingen gevolgd. De Lijn vermijdt dan tussen 11 en 18 uur de smalle Antwerpsestraat.

 

%d bloggers liken dit: