Tips voor bewoners van de Zuidrand om familiegeschiedenis terug te vinden

ANTWERPEN – Nieuwsgierig naar je familiegeschiedenis? Met de cursus ‘Speuren naar je voorouders’ duik je in de wereld van de genealogie. Je leert hoe je informatie over jouw voorouders kan terugvinden.

Familiekunde Vlaanderen geeft je de basis mee voor een stamboomonderzoek en helpt je de familiepuzzel te vervolledigen. Hoe dieper je de geschiedenis in gaat, hoe meer je ontdekt.

Het kan, tijdens een lessenreeks, die start op 7 september en plaatsvindt op vier opeenvolgende vrijdagnamiddagen. De cursus wordt aangevuld met drie voordrachten over vreemdelingendossiers, oude familiefoto’s en Aldfaer, een computerprogramma voor het vastleggen van stamboomgegevens. Deze voordrachten starten vanaf vrijdag 19 oktober. De cursussen worden gegeven in het Felixarchief aan de Oudeleeuwenrui in Antwerpen. De regio Antwerpen van Familiekunde Vlaanderen richt zich onder meer naar inwoners van de Zuidrand. Daar wordt ook de grens getrokken. Lier bijvoorbeeld hoort er niet meer bij.

De lessen duren telkens twee uur en het pakket ziet er als volgt uit: Les één: De eerste documenten bijeenzoeken. Het aanleggen van een familiearchief. Info over programma’s en www.; les twee: met de gevonden gegevens, de eerste stappen naar een archief zetten. Primaire bron: de burgerlijke stand. Andere bronnen in de moderne tijd. De Franse tijd; Les drie: Primaire bron de parochieregisters: dopen, huwelijken en overlijdensakten. Andere interessante bronnen: volkstellingen,…; Les vier: andere bronnen: staten van goed, kerkrekeningen, kaarten, schepenarchief, testamenten, poorters,… samenstellen van een familiegeschiedenis: publiceren.

Familiekunde Vlaanderen vzw is een door de Vlaamse Overheid erkende cultureel-erfgoedorganisatie die actief is op het vlak van familiegeschiedenis en familiaal erfgoed. Vele vrijwilligers zetten zich in om het onderzoek naar familiegeschiedenis te faciliteren. De afdeling Antwerpen is met zijn ruim 700 leden de grootste van de regionale afdelingen. Men zet zich in om mensen te helpen en te ondersteunen bij hun genealogische opzoekingen door een ruime waaier aan diensten en activiteiten aan te bieden. Men geeft geregeld publicaties uit die van nut kunnen zijn bij het samenstellen van je familiegeschiedenis. Dit zijn vooral bewerkingen van genealogische bronnen (parochieregisters, volkstellingen, burgerlijke stand) uit de gemeente van het werkgebied, dus ook de Zuidrand.

De databanken en de volledige bibliotheek van het Nationaal Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis kan elke derde woensdag van de maand van 19 uur tot 22u30 worden geraadpleegd in de Van Heybeeckstraat 3 in Merksem. Er staan altijd bestuursleden klaar om je met raad en daad bij te staan met opzoekingen. In de leeszaal van het FelixArchief houden de medewerkers van de FV Regio Antwerpen een trefpunt elke eerste en derde vrijdagnamiddag van de maand. U kan dan bij hen terecht met uw vragen omtrent het zoeken naar uw familiegeschiedenis.

Inschrijven voor de cursus doet u via www.familiekunderegioantwerpen.be. Prijs voor de volledige cursus is 80 euro. U kan ook apart inschrijven voor de cursus ‘Speuren naar uw voorouders’ (45 euro) en de voordrachten (vijftien euro per voordracht). Via de website kan men zich eveneens abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief. (EM)

%d bloggers liken dit: