Tom Meeuws (sp.a): ‘Heropstart kinderboerderij Wilrijk wordt dure zaak’

WILRIJK – De vroegere kinderboerderij aan de Lievevrouwkesbosweg in Wilrijk werd jaren geleden een stadsboerderij. In 2015 sloot het Antwerpse stadsbestuur, eigenaar van de gronden, een akkoord met een nieuwe partner. Uitbater Pieter Marx liet de zaak verkommeren en werd uiteindelijk voor de rechtbank gedaagd. Het hele verhaal kon u al lezen in diverse bijdragen op deze website. Bij het begin van het nieuwe politieke jaar wou raadslid Luk Lemmens (N-VA) weleens weten wat de houding van het stadsbestuur was in dit dossier. Schepen Tom Meeuws (sp.a) gaf vanavond tekst en uitleg.

‘Ik heb al vaker contact gehad met de districtsburgemeester en ik denk dat we op één lijn zitten. We betreuren wat er verkeerd is gelopen. De laatste exploitant heeft zich op weinig vlakken gehouden aan de afspraken die werden gemaakt met het stadsbestuur. We zijn naar de rechtbank moeten stappen om het contract ongedaan te maken (er loopt trouwens nog een beroepsprocedure). We kunnen nu met de site doen wat we willen. De deplorabele staat waarin het zich bevindt neemt alleen maar toe. Ik vind dit een erge zaak, zowel als schepen van leefmilieu als als schepen van sociale zaken. Op die plek moeten we een nieuwe kinderboerderij neerzetten maar dat wordt een dure zaak. ‘
‘De nieuwe exploitant zal oog moeten hebben voor de sociale functie van de boerderij – ik kom heel wat mensen tegen die in dergelijke omgeving op krachten kunnen komen – en het educatieve aspect. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat we garanties hebben dat de uitbaters de aller-strengste normen aanhouden voor mens en dier, want het was vooral op dat laatste vlak dat het fout is gelopen. Ik heb opdracht gegeven aan AG VESPA om een deepscan uit te voeren en het moet duidelijk zijn wat we hier over duizenden euro’s spreken. De stad moet geld voorzien om aan de minimale eisen te voldoen. Ik heb al met verschillende mensen gesproken die interesse tonen voor de uitbating. Het zal niet simpel zijn om iemand te vinden die dit privaat wil doen maar er moeten genoeg non-profit- of middenveldorganisaties zijn die dit aankunnen. Tenslotte moeten er een aantal toezichthouders komen, het liefst met enkele experts.’

Luk Lemmens: ‘Ik ben blij dat u de term ‘stadsboerderij’ niet meer in de mond neemt want ‘kinderboerderij’ refereert naar het oude Wilrijk. Ik begrijp dat dit een werk van lange adem is maar hoop dat de stad in afwachting wat fatsoeneringswerken zal uitvoeren.’ Partijgenoot en districtsburgemeester Kristof Bossuyt; ‘Misschien kan de stad participeren zoals in de verhouding stadsbegroting-districtsbegroting?’ Lien Moens (PVDA): ‘Het is aangewezen dat de overheid zich zou bekommeren om de uitbating. Zij hoeven geen rekening te houden met de rendabiliteit.’ Dirk Avonts (Groen): ‘Ik denk dat het tijd wordt dat ook de Universiteit betrokken partij wordt. Zij hebben een project rond sanering van de bodem, gesubsidieerd door Europa, waarvoor ze een geschikte locatie zoeken. Ik vraag bovendien om het toezichtsorgaan nu al op te starten zodat zij ook kunnen toekijken op de voorafgaandelijke gesprekken die zullen gebeuren, bijvoorbeeld tussen het stedelijk- en het districtsbestuur. Werner De Gres (Vlaams Belang) sloot zich aan bij de sp.a-fractie (maar moest er wel fijntjes op worden gewezen dat hij de PVDA bedoelde). We vrezen dat het districtsbestuur – dat in deze zaak unaniem aan dezelfde koord trekt – nog geduld zal moeten uitoefenen tot november, moment waarop de stadsbegroting wordt besproken. (EM)

%d bloggers liken dit: