Twee op de drie ongehuwde koppels scheiden

HOVE – TWEE OP DE DRIE ONGEHUWDE KOPPELS SCHEIDEN NA MINDER DAN VEERTIEN JAAR

Koppels die niet trouwen, gaan veel sneller uit elkaar dan koppels die wel in het huwelijksbootje stappen. Tot die opvallende conclusie komen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. Zij volgden bijna 20 000 stellen op sinds 1999.

België staat bekend als een land met zeer hoge echtscheidingscijfers. De officiële statistieken kijken echter alleen naar gehuwde paren. Sociologen van de Universiteit Antwerpen gingen na hoe de relatiestabiliteit onder ongehuwd samenwonende koppels er uit ziet. De resultaten tonen aan dat de scheidingscijfers van samenhokkende stelletjes nog veel hoger liggen dan bij gehuwde mannen en vrouwen. De officiële echtscheidingscijfers vertellen dus niet het volledige verhaal en verbergen een groot aantal relatiebreuken bij samenwonende koppels: een onzichtbare scheidingsgolf. In het onderzoek vergelijken de onderzoekers de scheidingscijfers van samenwonende en gehuwde partners in België. Professor Dimitri Mortelmans: ‘Hieruit leren we dat er ook binnen de groep samenwonende koppels grote verschillen zijn. Enerzijds zijn er een aantal die na verloop van tijd hun samenwoonrelatie omzetten in een huwelijk. Deze groep van ‘om-zetters’ heeft echtscheidingscijfers die gelijkaardig zijn aan die van gehuwden die niet hebben samengewoond: ongeveer één op vier is na veertien jaar niet meer bij elkaar.’

‘Anderzijds is er de groep van samenwonende koppels die nooit huwen. Het zijn vooral zij die veel vaker een punt achter hun relatie zetten. Al na veertien jaar is twee op drie  gescheiden. Een mogelijke verklaring is het feit dat het uiteraard vooral de sterke koppels, gekenmerkt door hoge relatiekwaliteit en positieve toekomstperspectieven, zijn die hun relatie omzetten naar een huwelijk. Zij die al snel merken geen goede match te zijn, zullen minder vaak huwen en makkelijker en sneller weer uit elkaar gaan.’ Bijkomend geven de resultaten ook aan dat bepaalde achtergrondkenmerken een belangrijke rol spelen in het bepalen of samenwonende koppels uit elkaar gaan. Onderzoekster Layla Van den Berg: ‘Zo zijn het vooral de jongeren die hun relatie stop zetten vergeleken met koppels gevormd op oudere leeftijden. Ook zij die geen kinderen krijgen in de eerste relatiejaren, gaan vaker uit elkaar dan diegenen die dit wel doen. Mensen met een lager inkomen blijven eveneens minder vaak samen.’

Dit onderzoek werd uitgevoerd op gegevens van bijna 20 000 Belgische koppels die zijn gehuwd of gaan samenwonen tussen 1999 en 2001. De wetenschappers volgden deze op tot en met 2013.

Volgens de Verenigde Naties ligt het aantal echtscheidingen nergens hoger dan in ons land. In de ‘Demographic and Social Statistics Division’ van 2016 geeft men de top 96 van de landen waar koppels het meest uit elkaar gaan. België leidt daar de dans met zomaar eventjes 71 procent echtscheidingen voor Portugal (68), Hongarije (67), Tsjechië (66) en Spanje (61). De landen waar mensen het vaakst bij elkaar blijven zijn Chili met drie procent echtscheidingen gevolgd door Vietnam (vier) en de Bahama’s, Guatemala en Libië (allen vijf procent). De cijfers in verband met België doen ons denken aan de uitspraak van Voltaire, de Franse filosoof uit de achttiende eeuw: ‘De echtscheiding is ongeveer net zo oud als het huwelijk; ik geloof dat het huwelijk slechts een paar weken ouder is.’ (EM)

%d bloggers liken dit: