Uitbreiding Supermarkt Aldi in Boechout krijgt mogelijk een negatief advies

Dat de supermarkt Aldi aan de Hovesesteenweg 125 in Boechout wil uitbreiden is langer geweten. Bij de supermarkt wilde men gaan voor een uitbreiding van negen meter hoog. Maar dat zien ze bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of kortweg Gecoro niet graag gebeuren. Zij hebben het college van burgemeester en schepenen in Boechout geadviseerd om dit project af te keuren. Bij Gecoro zijn ze er meer voor te vinden om de huidige winkel en de voorgestelde plannen tot uitbreiding te verminderen naar een blok van zeven meter hoogte en zes meter die moet bewaard blijven langs de straatkant en bomen tussen de winkel en de omgeving. De bal ligt nu in het kamp van het gemeentebestuur van Boechout die de plannen van de supermarkt moeten goedkeuren of het advies van de Gecoro moeten volgen en de uitbreiding negatief moeten beoordelen.

%d bloggers liken dit: