“Uitkijkplateau op EMABB in de gemeente Boom komt er zeker niet”

De restauratie van de ringoven en de site Lauwers op Noeveren, een project dat het gemeentebestuur samen met het Kempens Landschap coördineert en subsidieert, loopt op volle toeren en zit volledig op schema. Zo pas is er wel beslist geen uitkijkplateau op de schouw te maken. De actiegroep Noeveren Bezorgd uitte al meermaals hun bezorgdheid over de mogelijke geplande initiatieven van het woonomgevingsplan, de gedeeltelijke heraanleg van de straat met bijhorende rioleringswerken en de werkzaamheden aan de ringoven en schouw. We traden hierover al met hun afgevaardigden in overleg. We zijn er immers van overtuigd dat de toekomstige visie van zowel het erfgoedbeheersplan als het woonomgevingsplan enkel kwalitatief kan zijn indien er voldoende maatschappelijk draagvlak is vanwege de diverse stakeholders waaronder, en zonder beperkend te willen zijn, de eigenaars en bewoners van percelen binnen het gebied zelf en buurtbewoners in de omgeving. Het is dan ook niet voor niets dat het luik participatie een aanzienlijk onderdeel uitmaakt van beide planningsinitiatieven, maar deze participatie is in tijden van corona niet altijd gemakkelijk te organiseren tenzij op een digitale manier. Een van de eerste concrete resultaten van die participatie is wel dat het Lokaal bestuur van Boom afziet van de plannen om een uitkijkplateau te maken op de schouw. Hiermee komen we 100 % tegemoet aan de wensen van de Noeverianen hierrond. Ook het bestuur van Kempens Landschap heeft te kennen gegeven hier mee akkoord te gaan. We hopen om samen met de bewoners verder dit positief en constructief participatietraject te doorlopen van zodra dit weer mogelijk wordt gemaakt. Goed samenwerken gaat immers gepaard met wederzijds vertrouwen. Ook zullen we al het mogelijke doen om zo snel mogelijk resultaten te boeken. De steenbakkerij Lauwers in Noeveren staakte in 1983 een deel van haar activiteiten waardoor verschillende industriële gebouwen verweesd achterbleven. Het geheel is een getuige van het steenbakkerijverleden in de regio. Vooral de ringoven met schoorsteen waarin vroeger in een continu proces bakstenen gebakken werden, is bijzonder. Verder staan op het domein onder andere nog een schrijnwerkerij, typische arbeidershuisjes en oude paardenstallen. Het geheel dreigde te verkommeren totdat een groep enthousiastelingen in 1993 op de barricades sprong om een gedeelte van de steenbakkerij van de sloop te redden door het aan te kopen. De site werd zo ook de uitvalsbasis van het Ecomuseum en Archief Boomse Baksteen ofwel vzw emabb. In 2018 kocht de gemeente Boom de site emabb aan en gaf deze meteen in erfpacht aan Kempens Landschap en vzw emabb voor een periode van 54 jaar. Als erfpachthouder is Kempens Landschap samen met de vrijwilligers van vzw emabb voortaan verantwoordelijk voor de voormalige baksteensite.

%d bloggers liken dit: