UZA Edegem wordt als eerste Europees ziekenhuis erkend voor zorgmodel

EDEGEM –Begin deze maand werd in het UZA de traumazorg doorgelicht door een internationale instantie voor kwaliteit en patiëntveiligheid, de Joint Commission International (JCI). Het supra-regionaal traumacentrum van het UZA ontving als eerste Europees centrum de erkenning voor zijn zorgprogramma voor ‘majeur trauma’.

In 2018 behandelde het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) 485 traumapatiënten, van wie 265 met een ‘majeur trauma’. In meer dan 50 procent van de gevallen gaat het om een combinatie van levens- of lidmaatbedreigende letsels of verwondingen aan verschillende organen na een verkeers- of arbeidsongeval, zoals schedelhersenletsels, borstkastletsels en arm- en beenletsels. De gemiddelde leeftijd van de traumapatiënt in het UZA was 43 jaar. 36 patiënten waren jonger dan zestien jaar. Het UZA werd begin 2018 al na een onafhankelijke audit erkend als level-1 traumacentrum voor volwassenen en kinderen volgens internationale criteria. Dit betekent dat het UZA de juiste voorzieningen en een gespecialiseerd traumateam heeft om 24/7 de zwaarst gekwetste slachtoffers na ongevallen op te vangen.

De voorbije jaren is de zorg voor majeur trauma verder geëvolueerd waarbij het gehele traject van deze complexe zorg van bij opname tot en met ontslag of revalidatie werd gestroomlijnd. Om dit te realiseren werd de ‘major trauma service’ ontwikkeld: een uniek zorgmodel waarbij alle betrokken hulpverleners en diensten samen, in dialoog met de patiënt, de juiste zorg op maat, op het juiste moment met de juiste expertise aanbiedt. Deze structuur is geen op zichzelf staande dienst, maar levert over diensten heen gepersonaliseerde, multidisciplinaire traumazorg.

De voorbije week werd dit volledige zorgtraject van de traumapatiënt in het UZA getoetst aan internationale kwaliteitsstandaarden door de Joint Commission International (JCI). Alle betrokken diensten werden onder de loep genomen: kritische diensten, radiologie, chirurgische diensten, OK, pijncentrum, fysische geneeskunde en de verpleegafdelingen.

Dokter PhilipVerdonck, coördinator van het traumacentrum: ‘De functionele uitkomst van de patiënten die hier worden opgevangen is zelfs beter dan de internationale benchmark van level 1-traumacentra, dit terwijl we een zwaardere graad van letsels geconcentreerd in het UZA zien dan gemiddeld. We werken samen met vele partners in en buiten het ziekenhuis aan een supra-regionaal traumanetwerk waarin er wordt gestreefd naar betere uitkomsten voor mensen die een ongeval meemaken. Het gaat vaak om jonge mensen, die zorg dragen voor een gezin en zo snel als mogelijk willen terugkeren naar hun job en sociaal leven. Een trauma is echter nog steeds de grootste doodsoorzaak bij jonge mensen en als patiënten overleven, gaat het vaak om complexe en zware letsels. Samen met onze partners hebben we een organisatiemodel uitgebouwd volgens de beste praktijken wereldwijd en organiseren we continu kennisdeling met alle betrokken partijen in en uit het UZA. Elke patiënt wordt met alle partijen die betrokken zijn bij de behandeling uitvoerig opgevolgd en besproken. Daarvoor komen tot zeven medische disciplines en paramedici wekelijks samen. Eén van de meest waardevolle initiatieven, die is ontstaan bestaat uit een dialoog met de patiënten: naast de patiënt- en familietevredenheidsmetingen, organiseren we terugblikmomenten onder de naam ‘coffee-with-the-traumateam’. (EM / Foto UZA)

%d bloggers liken dit: