Veel vragen over bouwproject Villa Henriette

HOVE – Het was een beetje verwacht dat ook een groot deel van de Hovese gemeenteraad het zou hebben over het bouwproject van Villa Henriette aan de Kapelstraat in onze gemeente Hove.

Uw lokale radio berichtte er al over in ons regionieuws van 7 februari 2018. Het gaat over het voormalige notarishuis aan de Kapelstraat schuin tegenover het station dat al enkele jaren onbewoond is en nu tegen de vlakte zou gaan voor een aantal appartementsblokken met ondergrondse parking met ingang via de Leliestraat en uitgang via de Groenenborglei.

Vragen bij Hove Beweegt
Het openbaar onderzoek is al afgerond en momenteel worden de bezwaren behandeld. Maar vooral het kappen van 28 bomen zou voor de grootste bedenkingen zorgen als we de oppositiepartijen horen op de jongste gemeenteraad van Hove. Hove Beweegt vroeg bij monde van raadslid Diederik Vandendriessche: “Waarom wordt geopteerd voor een ontsluiting via de Leliestraat en niet via de Kapelstraat? Het lijkt erop dat de huizen van de Leliestraat geconfronteerd zullen worden met een grote inkijk vanuit de nieuwe blokken. Worden er maatregelen voorzien? Zijn de bomen die gekapt worden enkel de bomen voor de appartementen of ook nog in andere zones? En worden er voor compensatie van deze bomen voorzien?”

Fan Van Hove stelt ook vragen
Ook waren er vragen bij de opposiefractie Fan Van Hove. Hier vroeg Raadslid Els Pauwels: Wat bij overlast? Kan de eigenaar het domein terug afsluiten? Hoe kunnen we het park juridisch openbaar houden?”

Schepen voor openbare werken Dave Van den Bergh  antwoordde: “De ontsluiting gaat via de Leliestraat. Via de Kapelstraat is dit moeilijker voor de verkeersafwikkeling. Dit is een advies van Ruimte Vlaanderen. Er wordt een geïntegreerde inrit voorzien. We gaan het pleintje optimaliseren. De bestaande groene buffer blijft behouden, we gaan hem nog versterken. De 28 bomen worden gekapt om de oppervlakte van de ondergrondse parking te realiseren. Dit in overleg met het Agentschap Natuur en Bos.”

Villa Henriette werd door het vorige gemeentebestuur op 14 september 2009 opgenomen in de inventaris van het onroerend erfgoed. Er is geen enkele herbestemming van de woning voorzien. Het parkgebied is nu ommuurd door beton. Dit wordt volledig openbaar. De villa wordt afgebroken. Het park wordt groter met aanplanting van groen. Het onderhoud is voor de eigenaar.”

“We zullen dit alles in de vergunning verankeren. We kunnen het enkel maar proberen. Zonder enige aanpassing zal er geen akkoord zijn van het College van burgemeester en schepenen. Het is een privé-project,” aldus schepen voor openbare werken Dave Van den Bergh. Nu al is duidelijk dat hier het laatste woord zeker niet over gezegd is.

Meer info over dit alles kunnen de mensen bekomen bij gemeentesecretaris Luc Vanrusselt, op het tel. 03 / 460 33 37 (kantooruren), e-mail : luc.vanrusselt@hove.be.