Verkeershinder in het centrum van de gemeente Borsbeek

BORSBEEK – In de week van 20 tot 24 augustus verwachten ze hinder door werken in het centrum van de gemeente Borsbeek. Tijdens deze week zullen er ondergrondse leidingen worden geplaatst tussen verschillende openbare gebouwen in de Robianostraat, Jan Frans Stijnenlei, Jozef Reusenslei en Lucien Hendrickxlei. Op 20 en 21 augustus zal er gestart worden met voorbereidende graafwerken ter hoogte van het gemeentehuis, de nieuwbouw van basisschool de Klinker en het sociaal huis. Ook zullen op enkele strategisch gekozen plaatsen boorputten in het voetpad gemaakt worden. Op 22 en 23 augustus zal met behulp van ondergrondse boringen de verbinding aangelegd worden. Afhankelijk van de locatie en het aantal voertuigen dient hiervoor het voetpad, fietspad, parkeerstrook en/of deel van de rijbaan te worden ingenomen. Op sommige plaatsen kunnen deze werken op 22 en 23 augustus sterke hinder met zich meebrengen. Dankzij deze verbinding kunnen wij in de toekomst de communicatiekosten van ons bestuur sterk doen dalen zeggen ze nog in de gemeente Borsbeek waar ze zich willen verontschuldigen voor eventuele hinder in het verkeer