Verkeerssituatie Beekstraat: Proefopstelling vanaf maandag 18 januari

Vanaf maandag 18 januari wordt er een proefopstelling met tractorsluis (tussen Bossen en kleine Mechelbaan) en fietsstraat ingericht in de Beekstraat. Deze proefopstelling moet de leefkwaliteit, verkeersveiligheid en het verkeersveiligheidsgevoel in de Beekstraat verhogen.

Zowel vanuit de buurt als van de dorpsraad kreeg de stad herhaaldelijk signalen dat de verkeerssituatie in de Beekstraat problematisch is, ondanks eerdere ingrepen. Tijdens een bewonersvergadering in maart 2020 bekeek de stad samen met de bewoners de belangrijkste verkeersscenario’s die hierin mogelijkheden zouden kunnen bieden.

Omdat we dit voorgestelde scenario met tractorsluis eerst willen testen, en daarbij de mogelijke neveneffecten onderzoeken, werken we met een proefopstelling voor een proefperiode van 6 maanden.

Vanaf maandag 18 januari:

  • Er wordt een tractorsluis geplaatst tussen Bossen en kleine Mechelbaan. Een tractorsluis is een verhoging in het midden van het wegdek, dit betekent dat auto’s er niet meer door kunnen.Fietsers, voetgangers, tractors (en sommige vrachtwagens) kunnen wel door.
  • Gezien het hoge fietspotentieel van de Beekstraat, zal de straat tijdens de proefopstelling met tractorsluis als fietsstraat worden ingericht. Dit betekent dat fietsers de volledige breedte van de rijbaan/rijstrook mogen gebruiken. Auto’s mogen fietsers niet inhalen. De max. toegelaten snelheid in een fietsstraat is max. 30 km/u.

Meer info over de proefopstelling op www.lier.be/Beekstraat.

%d bloggers liken dit: