Verover de Ruimte op zaterdag 26 september 2020 in de gemeente Hove

In het kader van de Week van de Mobiliteit neemt Fietsersbond Hove deel aan de actie ‘Verover de Ruimte’. Zaterdag 26 september worden op het St Laureysplein 2 parkeerplaatsen ‘veroverd’ en omgevormd tot een gezellige ontmoetingsruimte. Met deze actie wordt de aandacht gevestigd op de dominantie van de auto in het straatbeeld.  Wist u dat Vlaanderen meer dan 7 miljoen parkeerplaatsen telt? Dat is meer dan er Vlamingen zijn!

In Vlaanderen zijn er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven. Door autodelen en meer de fiets te gebruiken, wordt niet alleen de luchtkwaliteit beter.

Minder auto’s betekent immers ook meer vrije ruimte, meer groen, meer rust- en ontspanningsmogelijkheden en meer ontmoeting. Op die manier wil de Fietsersbond symbolisch mee ijveren voor aangename en leefbare straten en dorpscentrum. Tijdens deze actie worden de fietsers aangesproken die hun boodschappen met de fiets doen om hen te bedanken en om hen aan te moedigen om dat blijven te doen. Immers, in een dorp als Hove liggen de winkels op wandel- en/of fietsafstand. Het is bewezen dat fietsende klanten, trouwe klanten zijn. Op die manier steunen we met FB Hove onze lokale middenstand. Deze actie loopt van 8.30 tot 12.30 uur in het centrum van Hove

 

%d bloggers liken dit: