Vier Edegemse partijen noemen N-VA ‘arrogant en een democratie onwaardig’

EDEGEM – De Edegemse afdelingen van oppositiepartijen Groen, CD&V en Open VLD, aangevuld met sp.a (niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad) reageren verbolgen op de ‘last minute’ beslissing van het N-VA gemeentebestuur om de gemeentelijke aanplakborden niet te plaatsen.

Daarom dat de vier partijen met hun Edegemse kandidaten Goedele Van der Spiegel (Groen – vierde plaats, Vlaams Parlement), Adrian De Weerdt (CD&V – zesde opvolger, Vlaams Parlement), Christophe Van Dessel (Open VLD – veertiende plaats, Kamer) en Alessandra Lamm (sp.a – negende plaats Vlaams Parlement) samen symbolisch een eigen gemeentelijk bord plaatsen ter hoogte van het Zwaluwnest, Drie Eikenstraat.

‘We houden nog één bord leeg voor N-VA. Wij sluiten op dit gemeentelijk bord geen partijen uit’, zeggen ze in koor. N-VA gaat met Koen Metsu (achtste plaats, Kamer) en Philippe Muyters (lijstdduwer, Vlaams Parlement) naar de kiezer.

En ze gaan verder. ‘Het is tekenend voor de stijl waarmee N-VA vandaag Edegem bestuurt: als alleenheersers. De arrogantie van deze absolute meerderheid is nu overduidelijk. Een democratie onwaardig Dinsdagochtend werden alle partijen per email ingelicht. Nochtans viel de beslissing maandagmiddag in het college en was er ‘s avonds nog gemeenteraad en dus ruim de mogelijkheid tot gesprek.’

‘Zonder voorafgaandelijk overleg met de fracties beslist echter één partij dat op minder dan vier weken voor de verkiezingen een belangrijk communicatiekanaal niet meer mag worden gebruikt. Gemeenteraadsvoorzitter Philippe Muyters bestempelde maandagavond de gemeenteraad nog als het hoogste orgaan van de gemeente…’

‘Drogredenen als werkuren of ecologische impact smaken zuur, wetende dat N-VA zelf al op heel veel private gronden borden heeft gezet. N-VA breekt op basis van puur eigenbelang met een lange traditie.’

Het standpunt van de N-VA met betrekking tot de verkiezingsborden is als volgt: ‘De afgelopen verkiezingen zijn tal van gemeenten afgestapt van het plaatsen van centrale aanplakborden op openbaar domein. Ook stad Antwerpen plaatst niet langer
dergelijke verkiezingsborden. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn de hoge kost aan arbeidstijd die het plaatsen van deze borden in beslag neemt, en de ecologische impact van deze verkiezingsborden. De gemeentelijke diensten adviseren om in navolging van andere steden en gemeenten niet langer deze verkiezingsborden te plaatsen.’
‘De bestaande aanplakborden in Edegem zijn oud en dringend aan vervanging toe. Het zijn oude houten constructies die erg arbeidsintensief zijn voor de plaatsing en verwijdering. In plaats van nieuwe borden aan te kopen, die ook weer stockageruimte in beslag nemen om slechts om de zoveel jaar enkele weken te worden gebruikt, wordt voorgesteld deze middelen voor andere zaken te gebruiken. De vragen naar verkiezingsborden vanuit nationale mandatarissen is eveneens erg beperkt.’ (EM°

%d bloggers liken dit: