Vlaams regeerakkoord levert Duffel maar liefst 861.928 euro extra investeringsruimte op zeggen ze bij de lokale open VLD afdeling

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft. “Voor Duffel levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 710.931 euro aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 150.997 euro, samen goed voor 861.928 euro extra investeringsruimte,” aldus Kristof Goris, voorzitter Open VLD Duffel. “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren aldus nog Open VLD in Duffel.

%d bloggers liken dit: