Vlaamse regering investeert in onthardingsproject van Cade in Aartselaar

OLEN – Begin april lanceerde Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) een projectoproep voor onthardingsprojecten. Overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen konden tot en met 15 mei een subsidieaanvraag doen. Er werden 138 dossiers ingediend. Een jury van deskundigen beoordeelde de aanvragen en selecteerde uiteindelijk 22 projectvoorstellen waarin in totaal ruim vijf miljoen euro wordt geïnvesteerd. Eén ervan draagt de naam SCH2OLEN en daarbij hoort Cade uit Aartselaar.

SCH2OLEN is een project van het Regionaal Landschap Rivierenland dat acht scholen in een verstedelijkte context bundelt om samen de effecten en voordelen van ontharden te ontdekken. Via een leer- en doe-traject gaan de leerkrachten en leerlingen zelf hun speelplaatsen ontharden en kiezen welke natuurlijke inrichting ze zullen aanleggen. Het gaat om scholen uit Niel, Nijlen, Kessel, Schelle , Lier, Kalmthout, Kapellen en (Cade) Aartselaar. Die laatste school ontvangt 4 000 euro.

Directeur Kris Kestens: ‘We krijgen ook 10 000 euro van de schoolsportraad. Op die manier stroomt het geld dat de ouders via een vlaaienslag bij elkaar halen, terug naar de school en de leerlingen. Bovendien draagt ook de gemeente haar steentje bij als compensatie voor bijvoorbeeld de rioleringswerken die wij in eigen beheer hebben uitgevoerd.’

De stenen speelplaats wordt helemaal vergroend. ‘Hiervoor hebben we een bevraging gedaan. Tijdens de grote vakantie zijn we aan de werken begonnen met ouders, leerkrachten en mensen van de gemeentelijke dienst. We leggen onder meer twee heuvels en een loopbrug aan, er komt een buitenklas in de vorm van een tribune en een unieke dubbele glijbaan. Omdat kinderen graag op een glijbaan klimmen – en dat meestal niet mag – komt er een op- en afglijbaan. Voor de werken hebben we 30 ton zand nodig.

Minister Van den Heuvel maakte de 22 laureaten bekend in VBS De Knipoog in Olen. ‘Via onthardingsprojecten zetten we in op het klimaat-robuuster en leefbaarder maken van onze regio en nabije omgeving en het versterken van de lokale en bovenlokale open ruimte. De oproep richtte zich op drie thematische doelstellingen met specifieke aandacht voor de klimaatvoordelen van ontharden: ontharden voor kwalitatievere schoolomgevingen, voor meer ruimte voor water en voor meer mobiliteit met minder wegen. Gebruikers en beheerders van de ruimte nemen zelf het initiatief om de ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving te verbeteren. Het Vlaams Departement Omgeving begeleidt en ondersteunt hen met subsidiemiddelen, expertise en communicatie. Zo gaan kennisopbouw en –deling hand in hand met concrete harding op het terrein.’

‘De reductie van CO2 is belangrijk. Mensen gaan hun huizen beter isoleren maar ook in de natuur moet men oog hebben voor open ruimte. De 22 projecten die werden goedgekeurd zijn verdeeld over de verschillende Vlaamse provincies. Ik heb geleerd dat het zo moet. Zeven ervan liggen in de provincie Antwerpen. Zo richt de gemeente Duffel zich op een strategische knip en ontharding van het gehele kruispunt tussen de straat Senthout en de Hoevelaan. De actie zal de hier in-gebuisde Arkelloop opnieuw in een open bedding laten lopen en zal tegelijkertijd gemotoriseerd sluipverkeer tegengaan en inzetten op een functionele recreatieve verbinding voor fietsers en voetgangers.’ (EM)
°

%d bloggers liken dit: