Vlaanderen feest! sponsort buurtinitiatieven tijdens Vlaamse feestweek

MORTSEL – Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse Gemeenschap plant Vlaanderen Feest! – de jaarlijkse campagne van Vlaanderen-Europa in samenwerking met de Vlaamse overheid – ook deze zomer weer een zo breed mogelijke elf-daagse activiteitenwaaier.

Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni en tijdens de Vlaamse feestweek van donderdag 4 tot en met woensdag 10 juli zal hij weer de aanloop naar de Vlaamse feestdag kleuren, met donderdag 11 juli zelf als orgelpunt. Gangmakers van buurt- of verenigingsinitiatieven zoals bewonersgroeperingen, straat- of wijkcomités en lokale organisaties kunnen rechtstreeks organisatiepartner worden voor Vlaanderen Feest! Zij komen dan met hun lokaal initiatief in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot 175 euro.

Vlaanderen Feest! mikt op activiteiten die mensen in groep bij elkaar brengen rond een programma met een niet-competitief karakter dat plaatsvindt op één vaste locatie binnen de eigen gemeente of stad. Een combinatie van deze kenmerken maakt dat een aantal initiatieven buiten deze krijtlijnen vallen en niet in aanmerking komen: sportwedstrijden, wandel-, fiets-, loopevenementen of andere activiteiten met een parcourskarakter, uitstappen, tentoonstellingen, beurzen, markten,… Eventuele specifieke onderdelen van dergelijke activiteiten (bijvoorbeeld een openingsevenement van een tentoonstelling, een gezellig samenzijn of een feestelijke afsluiter na een parcoursactiviteit,…) kunnen mogelijk wel aan de criteria beantwoorden.

Van activiteiten binnen het kader van Vlaanderen Feest! wordt daarnaast ook verwacht dat ze een voldoende open karakter hebben, door zich te richten naar alle bewoners van een straat of wijk (bij buurtinitiatieven) of naar een algemeen publiek (bij verenigingsactiviteiten).

Elke lokale overheid kan naast de buurt- en verenigingsinitiatieven ook één tot twee evenementen selecteren als het gemeentelijk of stedelijk festiviteitenprogramma voor Vlaanderen Feest! Per gemeente of stad is voor één dergelijk festiviteitenprogramma een tussenkomst mogelijk die in verhouding staat tot het aantal inwoners. Het bedrag varieert tussen de 1 050 en 2 100 euro.

Hou er rekening mee dat een heleboel organisatiekosten wel in aanmerking komen voor recuperatie via de feestcheque (optredens en/ of acts, voorzieningen voor animatie, infrastructuur, logistiek, promotie techniek, taksen en verzekeringen,…) maar een aantal specifieke uitgavencategorieën niet (voedsel en drank, inschakeling van personeel, verzending, voorziening van prijzen voor een tombola, uitgaven verbonden aan programma’s die niet beantwoorden aan de criteria om in aanmerking te komen,…). De optie op een feestcheque wordt omgezet in een effectief bedrag op basis van een in te dienen bewijsdossier na afloop.

Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf 11 maart tot uiterlijk einde april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu. (EM)

%d bloggers liken dit: