Vlaanderen keurt subsidies goed voor inrichting van klimaatbos in Edegem

KALMTHOUT – Samen met Natuurpunt heeft het gemeentebestuur van Edegem een subsidieaanvraag ingediend voor inrichting van en kilmaatbos. Dit werd nu goedgekeurd door Minister Koen Van den Heuvel (CD&V).

Vlaams Minister Van den Heuvel investeert twaalf miljoen euro in lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. Van den Heuvel: ‘Met deze financiële steun maken we 80 heel concrete lokale klimaatprojecten mogelijk. De invulling van de verschillende projecten is divers, maar er wordt vooral ingezet op renovatie en duurzame mobiliteit. Het is logisch dat daar de focus ligt, want twee derde van de Vlaamse uitstoot buiten de energie-intensieve sectoren is afkomstig uit de transport- en gebouwensector. Daarnaast zijn er projecten rond alternatieve energiebronnen, natuur en voedsel.’ Er wordt een subsidie toegekend voor 75 procent van het investeringsbedrag. Het gaat om projecten tussen de 10 000 en 250 000 euro.

Minister Van den Heuvel maakte de weerhouden projecten bekend tijdens een bezoek aan de Kalmthoutse heide, waar de actie Veenherstel’ van Natuurpunt kan rekenen op 187 500 euro subsidie. Voor de Zuidrand werd de aanvraag van Edegem weerhouden. De gemeente wil een nieuw bos- en natuurrecreatiegebied creëren en openstellen voor wandelaars en fietsers. Recent zijn er een aantal weinig renderende landbouwgronden rond de Edegemse beek aangekocht. Deze gronden zullen worden omgevormd tot klimaatbos –en natuurgebied. Het vochtige karakter van de beekvallei zal worden hersteld.

Met de inwoners zal een geboortebos worden aangeplant met streekeigen bomen. De lokale voedselproductie met volksmoestuinen wordt uitgebreid met de aanplant van een fruitboomgaard. De zone zal men ontsluiten met trage verbindingswegen. Bedoeling is om het gebied in te richten met aandacht voor de natuurlijke kwelzone en uitbreiding van het bosbestand in Edegem. Zo wil men de bevolking opnieuw in contact brengen met de bedreigde kievit, met libellen en met waterplanten zoals de gele lis.

De andere goedgekeurde projecten uit de provincie Antwerpen zijn: ‘grootschalig veenherstel in de Nol’ in het Grenspark Kalmthoutse Heide, fietsdelen voor iedereen (gemeente Bornem), renovatie politiecommissariaat en kunstencampus (stad Herentals), Campus Stede Akkers warmtenet-proof maken (stad Hoogstraten), energieaudits en begeleiding voor lokale ondernemingen (gemeente Hulshout), fietslease (gemeente Kasterlee), trage wegen doorheen walenhoek en kapittel Niel (gemeente Niel), warmte-koude opslag basisschool De Kleine Wereld (gemeente Ravels), renovatie en uitbreiding serviceflats (gemeente Rijkevorsel), bebossing en aanleg Trage weg (gemeente Schelle), uitbouw mobipunten (gemeente Schoten), dienstverleningspatrimonium Vorselaar: clustering en totaalrenovatie (gemeente Vorselaar), 100 woningen maken werk van groene warmte (Intergemeentelijke samenwerking IGEAN), samen van Thermoscan naar Renofan (Iintergemeentelijke samenwerking IGEMO), totaalrenovatie pastorij Oosthoven (vzw Bosgroep Kempen Noord), Foodsavers Zuiderkempen, voedseldistributieplatform (vzw Milieu en Werk), grootschalig veenherstel in de Nol (Natuurpunt Beheer vzw) en CANAPE – Creating a new approach to peatland ecosystems (Regionaal Landschap de Voorkempen). (EM/ Foto Toerisme Zuidrand)