Vlekkenplan wordt voorgesteld in onze gemeente Hove

HOVE -Hove is een groene residentiële gemeente aan de rand van het stedelijk gebied Antwerpen en is eigenlijk de groene vinger vanuit de zuidrand naar de stad. Jaren ontwikkelde Hove zich langzaam tot een hoofdzakelijke groene leefomgeving. Door beslissingen van de hogere overheid werd Hove echter voor 50 procent mee ingedeeld in het grootstedelijk gebied Antwerpen. Deze beleidsbeslissing bracht zowel rechten als bepaalde plichten met zich mee. Groeiende nood aan bijkomende woningen en het vrijwaren van open ruimte maken van inbreiden en verdichten in bestaande woongebieden een belangrijk beleidspunt. Deze beslissing opende een deur voor bijkomende ontwikkelingsdruk op de bestaande lage bouwdichtheid van onze gemeente. Er moeten keuzes gemaakt worden waarbij de woonkwaliteit, de leefkwaliteit en het toelaten van een verhoogde bouwdichtheid met elkaar in evenwicht kunnen blijven. De opmaak van een beleidsplan met visie is hierdoor van groot belang. Door de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) werd in samenwerking met de gemeente een inventaris opgemaakt van de ruimtelijke kwaliteiten van onze gemeente. Hierbij werd als uitgangspunt de gewenste beeldkwaliteit in de verschillende wijken van de gemeente genomen. Dit werd naast het bestaande gemeentelijk structuurplan (2006) gelegd en samen met de conclusies leidde dit tot een vlekkenplan dat door alle politieke partijen en de deskundigen van de GECORO gedragen werd en goedgekeurd door de gemeenteraad. Het gemeentebestuur wenst bij aanvang van de studieopdracht van Buur de Hovenaars in te lichten over de draagwijdte en inhoud van de toegekende opdracht. Met het Vlekkenplan als vertrekpunt en in aanwezigheid van de deskundigen van het studiebureau is deze avond hét moment waarop je als inwoner aanvullingen kan formuleren, vragen kan stellen en toelichting kan krijgen bij de ruimtelijke keuzemogelijkheden binnen onze gemeente. Het resultaat van deze studieopdracht wordt een plan dat over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild kan worden en ruimte zal scheppen voor alle Hovenaars. De inwoners van Hove worden uitgenodigd om te komen kijken en vragen te stellen over het Vlekkenplan op woensdag 27 juni om 20u in zaal Da Capo aan de Lintsesteenweg 1A in Hove.