Volkssterrenwacht Urania uit Hove stapt mee in ‘Toerisme voor autisme’

MUIZEN – Structuur en voorspelbaarheid: dat hebben kinderen en volwassenen met autisme nodig om op daguitstap of met vakantie te gaan. De nieuwe stappenplannen op www.toersmevoorautisme.be garanderen een stressvrij en plezant bezoek aan twintig toeristische attracties in de provincie Antwerpen, waaronder de Volkssterenwacht Urania uit Hove.

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘De ultieme doelstelling van de provincie is het wegwerken van alle drempels. Jaren geleden zijn we daar mee begonnen. We hadden meer aandacht voor de toegankelijkheid van mensen met een fysieke handicap. We zijn ook gestart met sociaal toerisme en nu is er dus ‘Toerisme voor autisme’. Antwerpen was al een pionier in verband met het G-sportfonds en ook met dit project zijn we de eerste. We hopen uiteraard dat het idee door heel Vlaanderen zal worden overgenomen. Het is niet alleen de kwaliteit die telt maar ook de kwantiteit. Daarom rekenen erop dat we nog een groot aantal kleinschalige attracties zullen meekrijgen. De bedoeling is om de participatiegraad van Vlamingen in onze provincie op te trekken. Dit moeten we niet met geld maar met mensen doen. Toerisme Vlaanderen organiseerde een opleidingssessie ‘Hoe omgaan met mensen met ASS (autisme)?’ voor de onthaalmedewerkers van de deelnemende attracties. De vakantiemakers moeten elke bezoeker een welkom-op-maat bieden. Daarom hebben we bij Toerisme Vlaanderen al een nieuw dossier ingestuurd voor een gelijkaardige ASS-screening van onze logiesuitbatingen. We reserveerden alvast 30 000 euro om projecten rond sociaal toerisme te (co)financieren.’

Sien Depoortere, master in de klinische psychologie aan de UGent, bezocht de twintig attracties, die je terugvindt op hogervermelde website, en analyseerde telkens de mogelijke valkuilen voor bezoekers met autisme. Ik ging even door het stappenplan van de Volksterrenwacht Urania. Eerst wordt aan de bezoekers gevraagd wat ze gaan doen en wanneer. Vervolgens bekijk je hoe je naar Urania kan komen en ga je in het stappenplan verder naargelang het vervoermiddel dat je gebruikt (trein, auto, bus, fiets, te voet). Daarna legt men uit wat er je aan de ingang wacht en volgen er gedetailleerde rondleidingen voor kinderen of volwassenen. Werkelijk elke stap wordt uitgelegd, bijvoorbeeld: ‘In het midden van de tent staat een grote machine. Ik doe mijn best om op mijn stoel te blijven zitten en er niet aan te komen…’ Tenslotte volgt de uitleg over de toiletten, de cafetaria en de souvenirwinkel en kan men gegevens over de terugweg invullen.

Ann Ceurvels, actrice, kind- en gezinscoach van kinderen met autisme en ADHD en moeder van een zoon met autisme, getuigde over het belang van dergelijke initiatieven. ‘Ik ben fier dat ik ben gevraagd om het parcours uit te testen. Het is niet evident voor gezinnen met een autistisch kind, zoals het onze, om iets te doen. Dit stappenplan kan het programmeren van een uitstap draaglijker maken. Mijn zoon Bram is erg geïnteresseerd in Wereldoorlog II. Met het stappenplan als leidraad bezochten wij het fort van Breendonk. Dat zou voordien onmogelijk zijn geweest. Ik ben blij dat de provincie problemen probeert op te lossen op die gebieden waar het nationaal beleid blijft slapen.’ Gebruikers wordt gevraagd om hun feedback door te sturen naar info@toerismevoorautisme.be  (EM)

%d bloggers liken dit: