Voorjaarswandeling in Uilenbos

HOVE – Natuurpunt Zuidrand Antwerpen gaat op voorjaarswandeling in het Uilenbos in onze gemeente Hove. De wintermaanden zijn uitgeveegd en de zon geeft weer wat warmte. Er zijn nog geen bladeren aan de bomen dus kan de voorjaarsflora volop voor zijn kansen gaan.

Het broekbos langsheen de Lauwerijksebeek herbergt een mooie populatie aan voorjaarsplanten. Door het ontbreken van de bladeren kunnen we makkelijker de reeën bewonderen en vogels laten zich al wat graag horen: Spechten en Boomkruipers bakenen hun territorium af. Deze voorjaarswandeling gaat door op zondag 25 maart 2018 en begint om 10u. Plaats van afspraak is Lintsesteenweg in de gemeente Hove (juist voor huisnummer 461). Meenbrengen hoge stapschoenen of laarzen en evt een verrekijker.

De wandeling zal rond 12.30u afgerond zijn. Meer info over deze wandeling vind je via mail naar hugo.waeterschot@scarlet.be of via de website www.natuurpunt.be/agenda.