“Vrouwen plannen meer en kiezen vaker voor gezond”

Dat er een onderscheid is tussen mannen en vrouwen in de keuken is geen nieuws. Maar wat zijn deze verschillen nu net en hoe zijn ze geëvolueerd tijdens de coronamaatregelen? Uit de CoronaCookingSurvey blijkt dat beide geslachten vaker bakken, dat mannen voor de lockdown meer plezier beleefden aan koken, maar dat het verschil met vrouwen kleiner is geworden de afgelopen weken. Voornamelijk vrouwen blijven samen tafelen belangrijker vinden.

Het is al een tijd geweten dat er genderverschillen bestaan in de keuken, ook al zijn er de laatste jaren duidelijke verschuivingen in het klassieke rollenpatroon. De CoronaCookingSurvey, een onderzoeksproject van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met KU Leuven en UGent, werpt nu meer licht op deze man-vrouwverschillen in de keuken en hun evolutie sinds de COVID-19-maatregelen van kracht zijn.

“Ons onderzoek bevestigt enkele eerdere resultaten en vult daarnaast mooi aan op wat we al wisten”, aldus prof. dr. Charlotte De Backer (UAntwerpen), projectleider van de CoronaCookingSurvey. “Zo zien we een onderscheid tussen beide genders op vlak van planning en gezondheid, maar ook wat bakken, koken en samen tafelen betreft zien we een verschil tussen de keuzes die mannen ten opzichte van vrouwen maken.”

Zo blijkt ten eerste dat vrouwen tijdens COVID-19 planmatiger te werk gaan dan mannen, en ook vaker voor gezond kiezen. Vrouwelijke deelnemers geven bijvoorbeeld meer aan een boodschappenlijstje te maken of na te denken over gezonde keuzes vooraleer ze iets eten. Ook zeggen ze iets vaker dan mannen dat ze met gezonde ingrediënten maaltijden op tafel toveren.

Bij beide geslachten er een duidelijke toename wat bakken betreft, al is de stijging bij brood bakken het grootst bij mannen, terwijl ander gebak zoals patisserie dan weer meer gestegen is bij de vrouwelijke deelnemers. Een andere opvallende verschuiving is dat voor de lockdown mannen koken als plezieriger en creatiever bestempelden dan vrouwen, maar dit verschil is de voorbije maanden ingehaald door de vrouwen. Daarnaast vinden beide genders koken minder tijdrovend tijdens de maatregelen dan ervoor, al is de daling ook hier het sterkst bij de vrouwelijke participanten.

De Backer: “Dat mannen koken als creatiever en leuker ervaren dan vrouwen, konden we al vermoeden op basis van eerdere studies. Buitenlandse collega’s toonden aan dat koken bij vrouwen voornamelijk als een verantwoordelijkheid naar anderen beschouwd wordt. Zij roeren in de potten om anderen aan tafel tevreden te stellen en voor hun gezondheid in te staan. Daardoor halen ze wel voldoening uit hun keukenwerk, maar komt er ook een soort onzekerheid bij kijken over wat ze net moeten klaarmaken. Mannen daarentegen koken vaker als een vrijetijdsbesteding en dus om zichzelf te ontspannen. Ze koken wanneer ze er zin in hebben, denk maar aan speciale gelegenheden of in het weekend.”

Tot slot vonden mannen samen eten in gezinsverband voor de lockdown een tikkeltje belangrijker dan vrouwen. Sinds de maatregelen vinden beide geslachten samen eten belangrijker, maar is de toename het grootst bij vrouwen waardoor ze nu net over de mannen springen qua belang van samen eten.

Wie benieuwd is naar extra resultaten uit de survey of wie zelf deel wil nemen, kan alle nodige info terugvinden op de website: https://coronacookingsurvey.be

%d bloggers liken dit: