Week van de Mobiliteit in de gemeente Hove dit jaar met de Applausactie van de Fietsersbond.

De jaarlijkse applausactie van  de lokale afdeling van de Hovese Fietsersbond tussen 7.30 en 8.30 uur aan het Kostershuisje, Kapelstraat 6 Hove had normaal moeten doorgaan op vrijdag 20 maart.  Maar door de lockdown werden alle activiteiten in die periode geannuleerd. De Fietsersbond maakt van de Week van de Mobiliteit (16 tot en met 22 september) gebruik om dit jaar alsnog een applausactie te voeren.

Tijdens de Strapdag op vrijdag 18 september zal weer een applausteam alle fietsers die met de fiets naar het werk, school, winkel gaan op een luid applaus ontvangen. De Fietsersbond wil op die manier al die fietsers bedanken omdat ze kiezen voor een gezond en milieuvriendelijk vervoermiddel en een signaal geven aan alle anderen om dit voorbeeld te volgen. Zeker in coronatijden is bewegen in open lucht meer dan ooit belangrijk.

%d bloggers liken dit: