Weer een geslaagde Paasworp in gemeentepark

KONTICH – De handelaars en middenstandsvereniging VANK hielden afgelopen weekend op zaterdag al voor de 19de keer een schitterende en vooral opnieuw drukbezochte Paasworp in het gemeentepark van Kontich.

Ze kregen hierbij de medewerking van het gemeentebestuur van Kontich en ook de brandweer zone Rand Post Kontich kwam ter hulp met hun mooie ladderwagen. “Om en bij de 300 kilo paaseitjes en nog eens 2800 spekken mogen we hier vandaag aan onze kids geven,” zei een terecht fiere voorzitter Oswald Vansintjan van de Handelarenvereniging VANK in Kontich.

“Het is duidelijk dat met onze medewerking vandaag de gemeente Kontich opnieuw Leeft. In februari was er al onze geslaagde Valentijnactie en nu dus onze jaarlijkse Paasworp die al aan zijn 19 editie toe is.” Ook nu kwamen honderen kinderen van alle leeftijden mee genieten van deze schitterende Paasworp. De allerkleinsten konden in een afgebakende zone per leeftijdscategorie op zoek gaan naar eerder gestrooide lekkere chocolade eitje en nadien was het dan de beurt aan de al iets oudere kinderen die telkens werden losgelaten in het gemeentepark en de eitjes en spekken probeerden op te vangen die geworpen werden door de aanwezige paashazen en enkele aanwezige mensen van het gemeentebestuur.

Ondermeer burgemeester Bart Seldeslachts en Schepenen Marleen Van den Eynde , Pieter Defoort en Mia Wauters gingen met de Kontichse ladderwagen de hoogte in om het snoepgoed dat deels geschonken werd door Snoepgoedgigant Haribo te verdelen onder de aanwezige honderden kinderen. Tot slot werden ook de ouders bediend vanuit de ladderwagen met snoepgoed en bons voor een aankoop bij de Kontichse middenstand. Ook de weergoden waren de VANK goed gezind dit jaar. Het bleef droog tot de laatste chocolade eitjes gestrooid waren. En nu we dit achter de rug hebben is het opnieuw werken naar een volgend evenement met onze Midzomerzondag die zal doorgaan op zondag 24 juni 2018 vertelde men ons bij de Handelaren en Middenstandvereniging VANK in de levendige gemeente Kontich.

Uw lokale radio Frekwent was erbij en had net na zijn Paasworp een korte en gezellige babbel met burgemeester Bart Seldeslachts.