Wel extra besmettingen in Kontichs Sint-Jozefinstituut

Nadat vorige week bekend raakte dat het coronavirus werd vastgesteld in de secundaire school St.-Jozef van Kontich werd de school tijdelijk gesloten en werden alle leerlingen leerkrachten en ander personeel in quarantaine geplaatst. Dinsdag 19 januari werden deze 1.700 personen getest. Hieruit bleek dat 14 personen positief waren, waarvan 2 met de Britse variant van het virus.

Op vrijdag 22 februari volgde de 2de testronde van alle betrokkenen. Nu zijn ook deze resultaten beschikbaar. Hieruit kwamen slechts 3 bijkomende besmettingen, waarvan 2 vermoedelijk met de Britse variant, aan het licht.

Onmiddellijk werden de nodige maatregelen genomen om ook deze getroffen personen en hun kerngezinnen te testen en verder verspreiding te voorkomen.

Dit betekent dat er in totaal, na de 2 testafnames, 17 personen positief testte, waarvan vermoedelijk 4 met de Britse variant. Sommige van deze besmettingen blijken over oudere besmettingen te gaan. Op een totaal van

1.700 personen is dit 1%, wat een mooi resultaat is. Hieruit blijkt dat de gehanteerde voorzorgsmaatregelen binnen de school en de genomen maatregelen na de vaststelling van de besmetting, hun degelijkheid bewezen hebben.

Met deze resultaten kan de school op maandag 25 januari terug openen, volgens hun coronaregime. De leerlingen en leerkrachten werden hiervan inmiddels op de hoogte gebracht. Bij heel deze operatie moeten we vast stellen dat de samenwerking tussen alle betrokken instanties, school, schoolbegeleiding, medische afdelingen en overheid, erg vlot verliep en dat de bereidheid tot medewerking enorm groot was, in het bijzonder van alle betrokken 1.700 personen die zich 2 maal moesten laten testen.

Hieruit concluderen we dat mits ieders medewerking en positieve inbreng we dit coronavirus het hoofd kunnen bieden en straks terug naar het nieuwe normaal kunnen terugkeren sluiten ze af in de gemeente Kontich

%d bloggers liken dit: