Werken aan Kleine Struisbeek in Wilrijk zijn afgerond

WILRIJK – De vallei van de Kleine Struisbeek heeft al jaren een kwalijke reputatie wat betreft wateroverlast. Daarom kocht de provincie in 2015 naast de waterloop een perceel aan. Dat doet nu, na de her-aanleg, dienst als extra waterbuffering en nieuwe biotoop voor fauna en flora. Dankzij de nieuwe, grote meanders wordt bij hevige regenval het water vertraagd afgevoerd. De flauwe oevers zijn stabieler en zorgen voor meer waterberging en biodiversiteit.

De provincie startte op maandag 1 oktober met een meer natuurlijke inrichting van de Kleine Struisbeek die daardoor meer ruimte krijgt voor water. De Kleine Struisbeek meandert in een erg gevarieerd landschap. Door weiden afgezoomd met knotwilgen, bossen en houtkanten, langs militaire overblijfselen, sportvelden, volkstuintjes en speeltuinen. De waterpartijen vormen de natuurlijke rijkdom van het gebied. Een hoger gelegen terras biedt een zicht over het natuurgebied met zijn historische antitankgrachten en nieuwe poelen, een uitgelezen plaats voor amfibieën. De grondoverschotten werden in het parklandschap gebruikt om niveauverschillen te creëren.

De werken werden uitgevoerd om de Kleine Struisbeek een meer natuurlijk karakter te geven. De provincie verlegde de beek met grote meanders en maakte de oevers veel flauwer. Hierdoor kan deze provinciale waterloop meer water bufferen, een ingreep tegen natte voeten. De beek zal meer opgaan in het landschap waardoor ook de planten en dieren naast de waterloop betere kansen krijgen. De Kleine Struisbeek stroomt door Edegem, Wilrijk en Aartselaar en mondt uit in de Schelde. Ze vormt samen met haar vallei de zuidelijke grens van Antwerpen. (EM/Foto Provincie Antwerpen)

%d bloggers liken dit: