Werken Antwerpse ring starten vanavond

ANTWERPEN – Vanaf vanavond beginnen op de Antwerpse ring ingrijpende dringende herstellingswerken aan het wegdek richting Nederland die voor ernstige hinder kunnen zorgen. Het doorlopend gewapend beton zal op drie rijstroken over een lengte van 15 meter volledig verwijderd en vernieuwd worden. Tegen het einde van de paasvakantie, op zondag 15 april, zouden de werken afgerond moeten raken.

De verzakking situeert zich te Deurne over de volledige breedte van de Ring. De schade is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan boringen die, in het kader van de voorbereiding van de Oosterweelverbinding, op die locatie plaatsvonden. De beweging die deze boringen in de ondergrond hebben veroorzaakt heeft de grond vermoedelijk tijdelijk onstabiel gemaakt en zo deze schade veroorzaakt. Om verdere schade te voorkomen en de veiligheid te garanderen moet het wegdek nu hersteld worden.

De werken zelf zullen ongeveer drie dagen in beslag nemen. De overige dagen zijn noodzakelijk om het beton voldoende te laten uitharden.

%d bloggers liken dit: