Werken tussen Heirbaan en Fortstraat lopen vertraging op door gasleiding

MORTSEL – Tijdens het opbreken van de verharding en fundering in de huidige werfzone tussen de Heirbaan en de Fortstraat in Mortsel werd vastgesteld dat de bestaande gasleiding volledig in het tracĂ© van de nieuwe riolering ligt. Deze gasleiding moet nu eerst worden verlegd alvorens de rioleringswerken verder kunnen gaan.

Fluvius is de werken gestart en zal minstens drie weken nodig hebben voor de verplaatsing. Zolang zal er niet verder kunnen worden gewerkt aan de riolering. Dit betekent ook dat het maken van de doorsteek van de riolering dwars onder de Krijgsbaan die voorzien was in het weekend van 20-22 september zal worden uitgesteld tot de gasleiding volledig is verlegd. Het is nog niet geweten wanneer dat zal zijn.

Vorige week zijn de werken op de Krijgsbaan een nieuwe fase in gegaan. De voorbije dagen was er heel wat verwarring over de verkeerssituatie op het kruispunt met de Heirbaan en welke afslagbewegingen zijn toegestaan. Een overzicht:

Het is nu opnieuw mogelijk voor het verkeer vanuit Borsbeek om via de R11 naar de Heirbaan te rijden. Andersom kan verkeer uit de Heirbaan links afslaan naar de Krijgsbaan richting Borsbeek. Voor het verkeer op de Krijgsbaan komende van Wilrijk geldt er een verbod om linksaf te slaan naar de Heirbaan. Dit verbod zal tijdens de volledige tweede fase behouden blijven. Omdat er geen voorsorteerstrook is, zouden afslaande wagens een negatief effect hebben op het doorgaande verkeer en het kruispunt met de Fortstraat.

Bovendien komt de werfzone aan het kruispunt tot vlak tegen de overgebleven rijstrook, waardoor de linksaf beweging niet mogelijk is voor vrachtwagens. Om deze redenen is beslist om links afslaan hier te verbieden. Verkeer vanuit Wilrijk richting de Heirbaan wordt vanaf de Antwerpsestraat omgeleid naar de Liersesteenweg om zo naar de Drabstraat en Heirbaan te rijden.

Agentschap Wegen & Verkeer heeft ook een probleem vastgesteld met de verkeerslichtenregeling op het kruispunt met de Fortstraat, waardoor er momenten zijn waarop iedereen rood heeft. Ondertussen heeft men een nieuwe verkeerslichtenregeling uitgewerkt die op korte termijn zal worden ingesteld, zodat de doorstroming op dit kruispunt een stuk vlotter kan verlopen. (EM)

%d bloggers liken dit: