Weyts deelt tien miljoen euro uit maar alleen Aartselaar en Lint happen toe

MORTSEL – Minister Ben Weyts (N-VA) investeert een half miljoen euro om 63 schoolomgevingen in veertien gemeenten veiliger te maken. Het gaat om de eerste schijf van in totaal tien miljoen euro voor lokale besturen die investeren in de verkeersveiligheid op lokale wegen die langs scholen lopen. In Het Nieuwsblad betreurt Weyts dat slechts veertien gemeentebesturen op zijn uitnodiging ingingen. Aartselaar en Lint zijn twee van hen.

Het geld gaat naar gerichte infrastructuuringrepen, zoals de aanleg van rijbaankussens of gevleugelde zebrapaden. Weyts: ‘Voor elke euro die deze veertien gemeenten investeren in meer veiligheid aan de schoolpoort legt Vlaanderen er een euro naast. Ik doe een warme oproep aan alle lokale besturen die nog geen dossier hebben ingediend: grijp deze kans.’

‘Straks in september zullen opnieuw veel ouders hun kind níet met de fiets naar school sturen omdat ze terugdeinzen voor de heksenketel aan de schoolpoort. Ze brengen hun kind dan maar met de auto naar school en dragen zo bij aan diezelfde heksenketel. De omgeving van een schoolpoort moet zo veilig mogelijk zijn. Grote infrastructuurprojecten moeten lange procedures doorlopen, maar kleine ingrepen kunnen veel sneller een concreet verschil maken voor de scholen.’

Weyts investeert nu 551 490 euro om 63 schoolomgevingen in veertien gemeenten veiliger te maken. In het totaal worden investeringen ter waarde van twintig miljoen euro mogelijk. De meeste scholen liggen langs een lokale weg die door de gemeente wordt beheerd en betaald, maar op deze manier kan Vlaanderen toch bijspringen. Er wordt gemikt op ingrepen die normaal gezien kunnen worden gerealiseerd binnen een tijdsspanne van (maximaal) zes maanden, omdat er geen tijdrovende procedures voor nodig zijn.

Nu, het dient gezegd, de bedragen die per project worden uitgetrokken zijn niet echt fenomenaal. Vandaar wellicht de terughoudendheid van verschillende gemeentebesturen. In Aartselaar ging 1 815 euro naar de schoolomgeving van Kleuterschool Cade aan de Buerstedelei, 3 630 euro naar de omgeving van Basisschool Cade en de Parochiale Kleuterschool aan de Carillolei en hetzelfde bedrag naar de omgeving van GO! De Blokkendoos (zie foto FB) aan de Leon Guilliotlaan. In Lint gaat het om 329,73 euro voor de omgeving van de Gemeentelijke Bassisschool aan de Schoolstraat, 659,45 euro voor de omgeving van Mater Christi aan de Torfsstraat en eenzelfde bedrag voor de omgeving van GO! De Wilg aan het Eikhof.

Verkeersexpert Johan De Mol van de UGent in Het Nieuwsblad: ‘Je kan je je afvragen of zulke kleine en beperkte ingrepen de beste oplossing zijn. Vaak liggen de routes naar school bezaaid met gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers. Dan kom je al snel aan veel grotere werken die niet direct aan de schoolpoort liggen en die buiten dit project vallen. Of dan kom je er als gemeente op uit dat je parkeerplaatsen moet doen sneuvelen voor de verkeersveiligheid. Ook dat is niet altijd evident.’ Weyts hoopt ook de rest van de gereserveerde middelen uit het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds snel toe te kennen. Elke gemeente kan een subsidieaanvraag indienen voor maximaal tien schoolomgevingen, waarbij elke schoolomgeving een subsidie van maximaal 25 000 euro kan ontvangen. (EM)

%d bloggers liken dit: