Wie te zware vuilniszakken plaatst riskeert vanaf nu een GAS-boete

BRASSCHAAT – Dagelijks gaan 75 afvalophalers van IGEAN door weer en wind op pad om afval op te halen. In 27 gemeenten (waaronder alle gemeenten van de Zuidrand, het district Wilrijk en de stad Mortsel) halen 30 ophaalwagens op de baan het huisvuil, pmd en gft van meer dan 202 000 gezinnen op.

Onderzoek leert dat afvalophalers die gemiddeld 1 500 afvalzakken tillen op een werkdag, aan het eind van de dag ongeveer 12,5 ton in de vuilniswagen hebben gegooid. Erik Broeckx, voorzitter van IGEAN: ‘Dat is 12 500 kilogram die van de oprit in de ophaalwagen verdwijnt. Het zal je dan ook niet verwonderen dat uit dat onderzoek blijkt dat wie een gewicht tilt van meer dan vijftien kilogram, een hoger risico loopt op gezondheidsproblemen, denk maar aan lage rugpijnen. Om ervoor te zorgen dat onze ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we de medewerking van de bevolking.’ Door bij het vullen van je huisvuilzak rekening te houden met het (maximum-)gewicht, spaar je niet alleen de rug van de ophalers Wie dat niet doet riskeert een GAS-boete. ‘Op die manier scheuren de zakken minder snel, zodat zwerfvuil vermindert en de buurt properder blijft. Op de afvalkalender staat de boodschap om de huisvuilzakken niet zwaarder te maken dan vijftien kilogram. Toch worden de ophaaldiensten regelmatig geconfronteerd met zakken die véél meer wegen.‘

Daarom lanceert IGEAN in samenwerking met alle aangesloten gemeenten en steden, de actie ‘niet te zwaar, een mooi gebaar. ‘Hiermee willen we inwoners bewustmaken van het gewichtsprobleem van je huisvuilzak. Elke ophaalwagen wordt uitgerust met een digitale weegschaal. Ophalers zullen deze té zware huisvuilzakken niet langer meenemen en ze voorzien van een sticker met meer informatie. We vragen inwoners dan ook om deze huisvuilzakken opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaalronde wel correct aan te bieden.’

Maar men wil verder gaan. ‘Correct sorteren is niet alleen de basis voor een optimale recyclage, maar ook het startpunt voor een efficiënte verwerking van bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval (gft). In de IGEAN vergistingsinstallaties van Brecht vormen we jouw gft en groenafval om tot biogas en compost. Daarom is het belangrijk om geen on-eigen materiaal aan te bieden, vermengd met gft-afval. Ook hierop zullen onze ophalers reageren wanneer ze foutieve materialen in uw gft-zak opmerken.’

Ook IGEAN zelf zet zich meer en meer in op het comfort van haar klanten en medewerkers. ‘ Sinds eind 2018 hebben we ons wagenpark uitgebreid met zes nieuwe ophaalwagens op CNG. En er komen dit jaar nog vier dergelijke ophaalwagens bij. Daarenboven hebben al onze ophaalwagens ook een elektrische belading. Dit zorgt voor een bijkomende daling van het brandstofverbruik en geluidsniveau.’

Wat moet je doen wanneer je gft-zak na een ophaalronde is blijven staan? ‘De ophalers noteren op een sticker het gewogen gewicht of ze plakken de sticker op de plaats waar de fout werd vastgesteld. Er wordt gevraagd om het huisvuil- of gft-zak dan opnieuw binnen te nemen en ofwel de inhoud te verdelen over een tweede huisvuilzak of het on-eigen materiaal op de juiste manier te sorteren.‘ Wie geen sticker heeft kan contact opnemen met de milieulijn (inzameling@igean.be of 03 350 08 14). (EM)

%d bloggers liken dit: