Wie wil mortuarium Borsbeek openhouden?

Het gemeentebestuur van Borsbeek besliste om het mortuarium in concessie te geven en start een zoektocht naar een concessiehouder. Hij of zij zal het mortuarium voor acht jaar uitbaten. De gemeente Borsbeek lanceert daarom deze niet-alledaagse oproep. De kandidaat-concessiehouder moet zijn of haar kandidatuur uiterlijk tegen 16 december 10 uur indienen op het gemeentehuis. Je bezorgt de documenten via een aangetekend schrijven of je kan ze ook afgeven aan het onthaal in het gemeentehuis. De kandidaturen moeten ingediend worden onder dubbele en gesloten omslag.

Zowel de binnenste als de buitenste omslag moet de vermelding ‘Offerte concessie mortuarium’ dragen. Bij de papierversie van de offerte voeg je ook een digitale kopie (bij voorkeur USB) toe. De buitenste omslag moet geadresseerd zijn aan: Lokaal bestuur Borsbeek – dienst financiën – de Robianostraat 64 – 2150 Borsbeek.

%d bloggers liken dit: