Wijkontmoetingscentrum ‘t Forum momenteel gesloten

Door uitbatingsmoeilijkheden is wijkontmoetingscentrum ’t Forum momenteel gesloten. De concessionaris sloot op eigen initiatief de deuren van het centrum. Herhaalde pogingen van het lokaal bestuur om het centrum te laten heropenen kenden geen succes. Omdat de uitbater haar contractuele verplichtingen niet langer nakomt, heeft lokaal bestuur Edegem het contract eenzijdig beëindigd.

Ondertussen bekijkt lokaal bestuur Edegem hoe het op korte termijn een nieuwe uitbating kan realiseren zodat het wijkontmoetingscentrum zo snel mogelijk kan heropenen.

%d bloggers liken dit: