Woelige info-avond over inplanting van een nieuw cinemacomplex aan de Meylweg in Kontich-Kazerne

KONTICH – Het Kontichse schepencollege organiseerde op dinsdagavond 11 september een informatieavond in zaal Pronkenborg over de komende inplanting van een nieuw cinemacomplex aan de Meylweg in Kontich. Schepen van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu Wim Annaert zat deze infoavond voor en kreeg daar heel wat tegenwind van de buurt. In de maand mei van dit jaar ging er reeds een private info-avond door ingericht door de eigenaar voor de betrokken buren. Het gaat om de firma “Cinema for You”. De inplanting is reeds besproken op het College van Burgemeester en Schepenen van Kontich en er moet nog een archeologie-onderzoek plaatsvinden. Het openbaar onderzoek voor de burgers loopt van 24 september e.k. tot 24 oktober 2018. Men kan het dossier gaan inkijken op het gemeentebestuur van Kontich (tijdelijk ondergebracht naast het Vredegerecht) of men kan het ook via de webstek van de gemeente raadplegen. Maar nu al is duidelijk dat heel wat buren aan de Meylweg hun bedenkingen hebben over dit complex of het niet zien zitten. Eerst kwam de architect van de eigenaar aan het woord met een aantal technische gegevens. De inplantingsplaats ligt in een zijstraatje van de Meylweg, naast de manège en over de tennisvelden. Er komen drie zalen : één grote met 180 zetels en twee kleintjes met 90 zetels. Daarnaast is er nog een zaal voor recreatie (feestjes, recepties) en een restaurant met bar. Enkele kantoren sluiten het geheel af. Er komen ook twee parkings met in totaal 79 parkeerplaatsen voor auto’s en 120 plaatsen voor fietsen. De uitbaters hebben ook een afspraak met de eigenaars van de nabije schietclub om die parking ook te gebruiken. Binnenin de zalen is er veel luxe voorzien. En men mikt er niet op tieners maar op een ouder publiek. De eigenaar heeft reeds een zaal in Burcht bij Zwijndrecht. Er zouden 12 nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen. Maar als het van de buren afhangt komt dit gebouw er helemaal niet. Een groot gedeelte van de aanwezigen was duidelijk niet opgezet met deze nieuwe inplanting van een cinema. Ze lieten dit ook duidelijk en veelvuldig horen en verweten schepen Annaert uitgekocht te zijn door de uitbater van de cinema. Een aanzienlijk deel van het publiek verliet voortijdig en boos de zaal. De meeste kritiek op het geheel heeft te maken met verkeers- en geluidsoverlast. Sommigen vrezen disco-toestanden met overlast van drugdealers. De inplantingszone ligt in een gebied voor dagrecreatie. Vandaag is er reeds een tenniscentrum, manège, Airzone, kinderdansschool, een schietclub en een voetbalploeg aanwezig rond de Meylweg en het moet nu maar eens ophouden vertelden enkele buren. Schepen Wim Annaert probeerde de gemoederen te sussen met te zeggen dat het gemeentebestuur eraan denkt om de Meylweg te knippen voor het autoverkeer, zodat alle wagens via de Ooststatiestraat moeten rijden. Dan is de Hovese Vredewijk ook gespaard van een massa autoverkeer. Iedere mogelijke onteigening van private gronden om de Meylweg te verbreden zal protest uitlokken van de betrokken eigenaars weet de Kontichse schepen. Maar nu al is duidelijk dat de buurtbewoners het protest niet snel zullen opgeven. Dit verhaal in Kontich zal zeker nog vervolgd worden.

%d bloggers liken dit: