Woordenboek en –paspoort maakt reizen voor stomapatiënten makkelijker

BOECHOUT – Chronische stomapatiënten moeten op reis soms een beroep doen op een arts of omstaander om hen te helpen. Omdat het niet evident is om zich verstaanbaar te maken in een andere taal stelt Stomaclub Boechout een woordenboek, medicijnenpaspoort en een medisch attest ter beschikking.

Voorzitter Eddy Meerbergen: ‘We hebben deze hulpmiddelen ontwikkeld in samenwerking met mensen die vaak op reis gaan.’ Eén van hen, stomapatiënt sinds haar 22ste, getuigt: ‘Vorig jaar was ik op de luchthaven van Frankfurt. Ik had drie documenten bij waarop stond vermeld dat ik een stoma had maar aan de controle wilde men daar niets van weten. Ik moest mijn kleren omhoog trekken. Niet zo’n leuke ervaring.’

Meerbergen, zelf 24 jaar stomadrager: ‘Voor alle duidelijkheid: deze documenten zijn een hulpmiddel maar hebben strikt gezien geen wettelijke waarde. Ik vraag me af waar Europa op wacht om dit in orde te krijgen. Het idee kwam eigenlijk onder meer van Wim Verbist, de commandant van de luchthaven van Deurne. Stomapatiënten hebben het al moeilijk genoeg. Het komt voor in alle leeftijdscategorieën, zelfs bij baby’s.’

Stomaclub Boechout werd opgericht op 1 mei 2001. ‘Het was een professor uit Leuven die me vroeg om dat te doen. Ik zat toen in volle revalidatieperiode maar ik ben niet bij de pakken blijven zitten. Om de drie maanden komen wij bij elkaar in een lokaal dat ons door de gemeente ter beschikking wordt gesteld. We hebben leden vanuit heel de provincie en zelfs iemand van Geraardsbergen.’

Eddy Meerbergen ergert zich vooral over de onwetendheid bij buitenstaanders. ‘De stoma’s van voor 1975 waren een ramp maar de laatste jaren is dat fel verbeterd. Toch houden vele patiënten zich ook nog op de achtergrond. Vorig jaar hadden wij drie nieuwe leden. Twee ervan woonden in dezelfde straat. Ze wisten niet van mekaar dat ze een stoma hadden. In het totaal zijn we met 120 aangeslotenen, waarvan 83 stomapatiënten.’

De vereniging houdt vooral voordrachten over stomaverzorging, organiseert gesprekken met lotgenoten, lezingen door artsen, chirurgen, oncologen en verpleegkundigen, maar levert zelf geen medische informatie. ‘Zowel in het ziekenhuis als aan huis gaan wij op bezoek maar enkel op vraag van de patiënt, familie, arts of verpleging.’

Gouverneur Cathy Berx was aanwezig tijdens de voorstelling in het gemeentehuis. ‘Gezondheidsinitiatieven door vrijwilligers voor lotgenoten in onze provincie wil ik maar al te graag ondersteunen. Elke publicatie die meer inzicht kan verschaffen in een ziekte of aandoening vind ik waardevol. Ik was me niet bewust van wat stomadragers ondervinden. Het is tof dat mensen niet bij de pakken blijven zitten maar niet evident om aan cijfers ter geraken. Ik laat me vertellen dat er 14 000 stomadragers zijn en dat er elk jaar 5 000 bijkomen.’ Eddy Meerbergen haalt een andere studie boven die spreekt over 2,3 mensen per 1 000 inwoners. Een beter bewijs in verband met de onwetendheid over deze aandoening is er niet. Berx: ‘Ik ga de lokale besturen aanmoedigen om deze informatie op hun gemeentelijke webstek te plaatsen zodat iedereen het daar kan downloaden.’ Meer info via www.stomaclub-Boechout0.webnode.be. (EM)