‘Zes unieke en diverse wijken, samen een bruisend Wilrijk’

WILRIJK – ‘Zes unieke en diverse wijken, samen een bruisend Wilrijk’: dat is de naam van het bestuursakkoord dat morgen zal worden goedgekeurd tijdens de installatievergadering van de districtsraad. Districtsburgemeester en voorzitter van de districtsraad, Kristof Bossuyt (N-VA) zal de volgende zes jaar met dezelfde ploeg – zelfs de namen van de schepenen blijven ongewijzigd – besturen. ‘Omdat we participatie en inspraak erg belangrijk vinden is dit een ontwerpbestuursakkoord. Het uiteindelijk akkoord komt er in de zomer van 2019, nadat we onze burgers hebben geconsulteerd.’ Noodgedwongen is het een bescheiden akkoord, gezien de bevoegdheden van een district. ‘We hebben twee miljoen voor investeringen en één miljoen voor exploitatiekosten. Ik denk dat dit ongeveer één procent is van de stadsbegroting. Toch moeten we het geluk van onze inwoners verder kunnen versterken.’

Dat N-VA, CD&V en OpenVLD verder zouden besturen was niet meteen een verrassing. ‘Ik heb ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat deze coalitie mijn voorkeur genoot maar ik heb gesproken met alle partijen en bepaalde punten van hun programma opgenomen in dit akkoord.’ In de eerste plaats wordt ingezet op verkeersveiligheid. ‘Wilrijk wordt doorkruist door gewestwegen. We blijven daar ijveren voor zoveel mogelijk conflictvrije kruispunten. Met een heuse Wilrijkmobiel en wijkbabbels gaan we in de zes wijken (Neerland, Oosterveld/Elsdonk, Hoogte, Valaar, Koornbloem en Centrum) voelen wat er leeft en zorgen voor maximale participatie. In de mate van het mogelijke houden we het bovengronds parkeren gratis. Dat hangt echter af van wat men in de andere districten doet.’

Schepen Hans Ides (CD&V): ‘Samen met Hoboken zijn wij het meest groene district. Dat willen we zo houden, meer zelfs: we willen die positie versterken door het aanbrengen van verticaal groen, stadslandbouw, zomertuinen,… We onderzoeken hoe we als eerste plek in Vlaanderen ‘citytrees’ kunnen inplanten.’ Dit is een idee dat komt overgewaaid uit Berlijn. Onder meer aan de Kunstberg in Brussel staan er maar het kostenplaatje is niet gering. ‘Voor een citytree, die het fijn stof opneemt waar normaal 300 bomen voor nodig zijn, betaal je 20 000 euro. Verder krijgen we er sowieso groen bij nu het Park van Eden aan de Neerlandwijk en het Steytelinckpark in onze handen komen. Op cultureel vlak doen we het al bijzonder goed maar er komen nog evenementen bij zoals een film- en straatkunstenfestival en leesclubs.’ Schepen Linda Verlinden (N-VA): ‘In overleg met de seniorenraad gaan men op dinsdag een bus vanuit de wijken naar de markt en het gemeenschapscentrum laten rijden. We starten een haalbaarheidsstudie voor de verwerving en restauratie van de pastorij Sint-Bavo waar bijvoorbeeld een erfgoedhuis, een museum en een historische kruidentuin kan worden ondergebracht maar zonder de huidige gebruikers te vergeten. Verder gaan we huiswerkbegeleiding voorzien en komt er, op verzoek van de kinderdistrictsraad, een klimaatdag.’
Schepen Werner Theuns (Open VLD): ‘We gaan opnieuw zeventien kilometer voetpad en dertien kilometer fietspad aanleggen. Daar mag je me in 2024 op afrekenen. In overleg met de middenstand en Handel en Industrie Wilrijk zullen er initiatieven worden ontwikkeld om ons centrum aantrekkelijk te houden.’ Schepen Robert Moens (N-VA): ‘De markt op het Valaar moet worden opgewaardeerd en we bekijken of er extra avondmarkten kunnen komen. ‘ (EM/ Op de foto vlnr: Robert Moens, Linda Verlinden, Kristof Bossuyt, Hans Ides en Werner Theuns)

%d bloggers liken dit: