Zones 30 in centrum Aartselaar worden steeds beter nageleefd

AARTSELAAR – In de maand juli van dit jaar werd het Aartselaarse centrum en de woonwijken zones 30. In de zomer zette het gemeentebestuur hard in om over de zones 30 te informeren en sensibiliseren. Sinds september is de politie HEKLA ook nauwgezet begonnen met de handhaving in Aartselaar. Met overtredingspercentages in de zones 30 van 14,8% in september en 12,8% in oktober blijkt dat de zones 30 door een ruime meerderheid van de bevolking wordt nageleefd.

“We willen de Aartselarenaar hiervoor bedanken. We waarderen het dat 85% zich aan de zones 30 houdt. Dit toont ook aan dat de maatregel door het merendeel van onze inwoners wordt gesteund. Dat de snelheidsovertredingen dalen, toont ook aan dat de zones 30 meer en meer ingeburgerd raken. Voor de resterende 15% zullen we de intensieve controles blijven behouden. De zones 30 zijn ingevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen en de impact bij accidenten te verlagen”, zeggen burgemeester Sophie De Wit en schepen van Verkeersveiligheid Bart Lambrecht.

Het gemeentebestuur en de lokale politie werken met een prioriteitenlijst voor de handhaving van de zones 30. In eerste instantie wordt gefocust op invalswegen, het dorpscentrum en straten met schoolgaand verkeer.  “Maar ook in de woonwijken willen we af en toe controles houden aldus nog de Aartselaars N-VA burgemeester en haar collega schepen in de gemeente.”

%d bloggers liken dit: