Aartselaar

Verwijderen van zes aangetaste hoogstammige bomen in de als dorpsgezicht gerangschikte omgeving ‘Kasteel Solhof’ in Aartselaar

AARTSELAAR – Na voorafgaand deskundig boomonderzoek  verleende het Agentschap Onroerend Erfgoed een vergunning voor het verwijderen van zes bomen: vier beuken en één Canadese populier in de Beukenotendreef en één beuk in het domein Solhof in Aartselaar. Omwille van veiligheidsredenen door (stamrot) worden [—lees meer—]